Hotel Albert 1er Parijs
Gegarandeerd de beste prijzen Officiële website -15€ Per nacht

HET BELEID VAN HOTEL ALBERT PREMIER INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw tevredenheid staat bij ons centraal en we doen er alles aan om u een uniek en onvergetelijk verblijf te bieden. Het vertrouwen van onze gasten is ook een essentieel en onmisbaar element voor ons.

Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd om al je persoonlijke gegevens te beschermen. Deze verplichtingen zijn het resultaat van onze wens om aan al uw verwachtingen te voldoen.

Via deze verbintenis vindt u alle garanties waarvan u profiteert, evenals de voorwaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, om u zo de grootst mogelijke transparantie te bieden.

KENNIS EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij definiëren de term "persoonlijke gegevens" als alle verzamelde en opgeslagen informatie die ons in staat stelt om een klant die in ons Hotel verblijft direct of indirect te identificeren als een natuurlijke persoon. We raden je daarom aan om je volledig op de hoogte te stellen van ons privacybeleid voordat je persoonlijke gegevens doorgeeft.

Door de algemene voorwaarden van ons Albert Premier Hotel te aanvaarden, aanvaardt u voortaan uitdrukkelijk de voorwaarden die in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet. Dit beleid maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden die de werking van ons etablissement regelen.

DOOR HET HOTEL ALBERT PREMIER GEÏMPLEMENTEERDE PUNTEN OM UW PRIVACY TE BESCHERMEN

Waarheidsgetrouwheid en relevantie: er worden alleen gegevens verzameld die essentieel zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, terwijl er beredeneerde maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens te allen tijde actueel en nauwkeurig zijn.

Rechtmatigheid: het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens zal strikt en uitsluitend plaatsvinden binnen het kader zoals beschreven in ons huidige privacybeleid.

Veiligheid en bescherming van de vertrouwelijkheid: Hotel Albert Premier garandeert dat het maatregelen zal nemen om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onopzettelijk verlies, wijziging of toegang, gebruik of openbaarmaking.

Transparantie: het proces van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens omvat een informatiefase, waarin u wordt geïnformeerd over het doel en de ontvangers van uw gegevens.

Bewaring: uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die inherent is aan de verwerking ervan, in overeenstemming met het kader en de termijnen die zijn vastgelegd in de geldende regelgeving en in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Toegang, correctie, verwijdering en bezwaar: u hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen elke verstrekking van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met Hôtel Albert Premier - 162, rue La Fayette - 75010 Parijs, of per e-mail op contact@hotelalbertpremier.com.

WANNEER WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld in verschillende situaties, zoals :

Hotel activiteiten:

- Reservering van een kamer;

- Registratie en betaling;

- Verzoeken, klachten en/of geschillen;

- Elk type consumptie in het hotel;

Groepsreserveringen.

Internetacties :

- Verbinding met de website van Hôtel Albert Premier (IP-adres, cookies);

- Formulieren voor het online verzamelen van gegevens (online reserveringen, vragenlijsten, enz.).

Deelname aan marketing- en communicatieactiviteiten:

- Deelname aan tevredenheidsonderzoeken;

- Inschrijving in loyaliteitsprogramma's;

Inschrijving op nieuwsbrieven om aanbiedingen en promoties per e-@mail te ontvangen.

Verstrekking van gegevens van derden:

- Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssystemen, anderen, enz.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

In het kader van uw verblijf als klant van ons etablissement kunnen gegevens worden gevraagd die rechtstreeks betrekking hebben op u en eventueel uw gezinsleden. Deze informatie kan bestaan uit :

- persoonlijke gegevens (bijv. geboortedatum, nationaliteit, paspoort, nationale identiteitskaart, enz;)

- contactgegevens (bijv. achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz;)

- informatie met betrekking tot uw verblijfsperiode (datum van aankomst en datum van vertrek);

- uw creditcardnummer (om uw verblijf te garanderen en te betalen);

- informatie over uw kinderen (bijv. voornaam, geboortedatum, leeftijd, etc.);

- uw vragen, feedback en indrukken met betrekking tot uw vakantie, tijdens of na uw vakantie;

- uw persoonlijke voorkeuren en voorkeuren (bijv. voorkeurskamer en -verdieping, interesses, pers, etc.).

In het geval van minderjarigen wordt de informatie verzameld via een wettelijk verantwoordelijke volwassene en beperkt tot de volgende gegevens: naam, nationaliteit en geboortedatum. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw kinderen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder uw toestemming en autorisatie.

Ons beleid omvat niet het verzamelen van persoonlijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd (bijv. religie, politieke of seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst).

WAARVOOR WORDEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld voor de volgende doeleinden

Het beheer van het logiesbedrijf van ons etablissement (bijv. voorbereiding en bezit van verplichte wettelijke documenten, in het kader van boekhoudkundige normen);

Het beheer van het verblijf van klanten (bijv. het ophalen van diverse dranken, toezicht op de toegang tot de kamers, het opstellen van lijsten van klanten die uit het etablissement worden verbannen vanwege gedrag dat niet in overeenstemming is met onze regels);

Naleving van wettelijke verplichtingen met betrekking tot de ontvangst van onze klanten;

Het beheren van onze klantrelaties in elke fase van de vakantie (bijv. het verzamelen van statistieken en het registreren van prestaties, het invullen van tevredenheidsvragenlijsten, het ontwikkelen van segmentatie en het daarop afstemmen van de communicatie, het vergroten van de kennis van de klant en daarmee de personalisatie, het aanpassen van het aanbod aan de voorkeuren en gewoonten van de klant, het beheren van het afmelden voor reclamecampagnes en het recht op bezwaar);

Het uitvoeren van acties om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren (bijvoorbeeld communicatieacties en het promoten van speciale aanbiedingen, rekening houden met suggesties en geuite behoeften, aanpassen van aangeboden producten, personaliseren van aanbiedingen, klachtenbeheer);

het inschakelen van een derde partij om persoonlijke gegevens die voorafgaand aan het verblijf zijn verzameld, te combineren, te controleren en te analyseren tijdens de boeking of tijdens het verblijf zelf. Dankzij deze acties kunnen we het profiel van de klanten die we ontvangen beter begrijpen en hen een meer gepersonaliseerde service bieden;

Voldoen aan lokale wettelijke verplichtingen (bijv. het bewaren van Wi-Fi-netwerkverbindingsgegevens, het in bezit hebben van documenten in overeenstemming met de geldende boekhoudstandaard);

Het optimaliseren en beveiligen van uw gebruik van onze Website (bescherming tegen frauderisico's, vergemakkelijken van browsen door klanten).

REGELGEVING MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR DERDEN

In het kader van onze activiteiten kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met interne en externe derden. We zorgen er echter voor dat we de voorwaarden voor het communiceren van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren strikt naleven:

Intern: Om u een steeds betere ervaring te kunnen bieden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

- Hotelpersoneel, in het bijzonder reserveringsmedewerkers;

- Verkooppartners en marketingafdelingen;

IT-afdelingen.

Extern: Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners en partners om uw verblijf in ons etablissement te verbeteren en u een complete service te bieden. Dit kunnen zijn :

- Zakelijke partners ;

- Externe dienstverleners: IT-subcontractanten, banken, creditcardverstrekkers, externe advocaten, routers, printers, stomerijen en roomservice, enz;

Lokale autoriteiten: in overeenstemming met de geldende wetgeving en Lokale voorschriften kunnen wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan Lokale autoriteiten te verstrekken.

MAATREGELEN VAN HOTEL ALBERT PREMIER OM DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE GARANDEREN

Wij weten dat vertrouwen een belangrijke factor is voor klanttevredenheid. Daarom past Hotel Albert Premier voortdurend zijn procedures aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Op deze manier beschermen wij uw persoonlijke leven tegen risico's zoals verlies, vernietiging, diefstal, onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens.

Daarom hebben we technische maatregelen genomen (bijv. firewalls) en organisatorische maatregelen (bijv. versterking van identificatiesystemen, regelmatige wijziging van wachtwoorden, verhoogde fysieke beveiliging, enz.

We zorgen er ook voor dat uw browsen op onze Website zo veilig mogelijk is door gebruik te maken van een beveiligd "https" hypertext transfer protocol.

Bovendien worden je transacties en creditcardgegevens beveiligd met SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) wanneer je een reservering maakt.

OPSLAG VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de periode die inherent is aan de verwerking ervan, in overeenstemming met het kader en de tijdslimieten die zijn vastgelegd in de geldende regelgeving en in dit beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

COOKIES EN ANDERE TRACKERS

De website van Hôtel Albert Premier maakt gebruik van cookies en andere trackingapparaten.

UPDATING

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Wij garanderen dat onze procedures voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wat kan leiden tot updates van het geldende beleid.

TOEGANG EN WIJZIGING

U hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen, beperking van de verwerking van, verwijdering en port van uw persoonsgegevens.

U kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart, te richten aan Hôtel Albert Premier op het volgende adres Hôtel Albert Premier - 162, rue La Fayette - 75010 Parijs, of per e-mail naar contact@hotelalbertpremier.com.

Tenzij uw verzoek bijzonder complex is, ontvangt u binnen drie maanden na ontvangst een gemotiveerd antwoord.

VERZOEK OM INFORMATIE EN CONTACT

Als u vragen hebt over deze onderwerpen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres Hôtel Albert Premier - 162, rue La Fayette - 75010 Parijs, of per e-mail op contact@hotelalbertpremier.com.