Hotel Albert 1er Parijs
Gegarandeerd de beste prijzen Officiële website -15€ Per nacht

URL: www.hotelalbertpremier.com

Bedrijf: Hotel Albert 1er Parijs

Geregistreerde naam: SASU Hotel Albert 1er

162 rue La Fayette

75010 Parijs - FRANKRIJK

RCS Parijs 562 033 290

Maatschappelijk kapitaal: 735.000 euro

BTW-nummer: FR01 562 033 290

APE: 5510Z

Naam van de vakbond: GNI

Naam ombudsman: AME

Tel: +33 1 40 36 82 40

contact@hotelalbertpremier.com

SIRET: 562033290 00015

Doel van de site: promotie van de vestiging

Directeur publicatie, wettelijk vertegenwoordiger: M. BLANC

Verantwoordelijke redactie: M. BLANC

Webmaster, ontwerp, redactie, artistieke leiding: SAS WIHP

Fotografie: SAS WIHP

Hosting internet: SAS WIHP

Voorzitter van SAS WIHP: Vincent Ramelli

De site bevat :

● informatieve inhoud

● online verzameling van persoonlijke gegevens

Franse wet bescherming persoonsgegevens: deze site is aangemeld bij de Commissie - Franse wet bescherming persoonsgegevens: deze site is aangemeld bij de Commissie Nationale Informatique et Liberté. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen (art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: contact@hotelalbertpremier.com

- Eigendom: De site en de informatie op de site worden beschermd door de Franse wet op intellectueel eigendom en door internationale verdragen. Behalve voor gebruik binnen de familiekring of voor privédoeleinden, mag de site en geen enkel element van de inhoud ervan worden gereproduceerd, heruitgegeven, herschreven, gewijzigd of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

- In geval van een geschil tussen de professional en de consument, zal deze laatste een minnelijke schikking nastreven.

Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de consument de zaak gratis voorleggen aan de consumentenbemiddelaar waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten, d.w.z. de Vereniging van Europese Mediators (AME CONSO), binnen een periode van één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht die naar de beroepsbeoefenaar is gestuurd.

Verwijzing naar de consumentenombudsman moet worden gedaan :

- ofwel door het formulier in te vullen dat daartoe beschikbaar is op de website van AME CONSO: www.mediationconso-ame.com ;

- of per post gericht aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.

Link naar het online platform voor geschillenbeslechting (RLL):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=FR

- Wij informeren onze klanten over hun recht om zich in te schrijven op de lijst voor bezwaar tegen telefonische colportage: https://www.bloctel.gouv.fr/

Herroepingsrecht van toepassing op overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (artikelen L221-18 tot en met L221-28 van de consumentencode): het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende: het verstrekken van huisvestingsdiensten, met uitzondering van woonaccommodatie, goederenvervoerdiensten, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip moeten worden verstrekt.